top of page

OAKED Kindness Kit

کیت مهربانی OAKED چیزی بیش از مجموعه‌ای از اقلام است - این مجموعه ابزارهایی است که با دقت ساخته شده‌اند تا به شما کمک کنند تا در جهان تفاوت ایجاد کنید. ما معتقدیم که اعمال کوچک مهربانی می‌تواند تاثیر زیادی داشته باشد، و به همین دلیل است که هر کیت مهربانی شامل دو کیت مراقبت بهداشتی کامل است که می‌توانید آن‌ها را به نیازمندان یا آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی اهدا کنید. هر کیت شامل 11 مورد نیاز است. می‌توانید آنها را به پناهگاه‌ها، کلیساها، صلیب سرخ یا سایر مراکز اهدایی بدهید، زیرا می‌دانید که تغییر واقعی در زندگی شخصی ایجاد می‌کنید.

اما این همه چیز نیست - کیت مهربانی همچنین شامل سه تا پنج مورد ویژه است که می توانید برای گسترش مهربانی با اطرافیان خود به اشتراک بگذارید. چه یک یادداشت دست نویس، یک هدیه کوچک، یا فقط یک لبخند و یک کلمه محبت آمیز، این موارد به شما کمک می کند روز کسی را کمی روشن تر کنید. و برای الهام و انگیزه نگه داشتن شما، هر اشتراک Kindness Kit همراه با  می باشدانحصاری دسترسی به خبرنامه آنلاین هفتگی ما، "گوشه OAKED و مهربانی". هر خبرنامه مملو از ایده هایی برای اعمال مهربانانه و داستان های الهام بخش افرادی است که در جهان تغییر ایجاد می کنند.

در OAKED، ماموریت ما گسترش مهربانی و تبدیل جهان به مکانی بهتر است. ما بر این باوریم که هر کس قدرت ایجاد تأثیر مثبت را دارد و کیت مهربانی ما تنها راهی است که ما برای رسیدن به آن هدف کار می کنیم. پس چرا در این سفر به ما نپیوندید؟ با کیت مهربانی OAKED، می‌توانید تغییری در زندگی دیگران ایجاد کنید و مهربانی را به هر کجا که می‌روید گسترش دهید.

bottom of page