top of page

در OAKED، ما به پس دادن و ایجاد تفاوت اعتقاد داریم. به همین دلیل است که ما متعهد شده ایم که 10٪ از کل سود خود را به شرکای ارزشمند خود از جمله water.org اهدا کنیم. بنابراین هر بار که از ما خرید می‌کنید، نه تنها چیز خاصی را برای خود پذیرفته‌اید، بلکه در تبدیل جهان به مکانی بهتر نیز مشارکت می‌کنید.

bottom of page